ساختمان مسکونی مریم

طراحی و نظارت : سیاوش عابد
کارفرما : جناب اقای مهندس شفیعی
متراژ : ۲۶۰ متر مربع
مدت زمان پروژه : ۶۵ روز
زمان : بهار ۹۴

موضوع قرارداد

طراحی و اجرا پروژه نوسازی نما و طرح کلاسیک همراه با نور پردازی متمرکز و نیمه متمرکز واقع در منطقه قلهک تهران

۲۱

تصویر