آمفی تئاتر بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی تهران

طراحی و نظارت : سیاوش عابد
کارفرما : شزکت گسترش صنعت ایران
متراژ :۱۰۱۳ متر مربع
مدت زمان پروژه : ۱۸۶روز
زمان : سال ۸۹-۹۰

موضوع قرارداد

طراحی کف و سقف به همراه طراحی و دتیلینگ نور پردازی و طراحی آکوستیک فضاهای مرتبط

۶

تصویر